Building Democracy

Publikationsdatum:
2009-04-16
Serie:
Newsletter – Sida Evaluations Newsletter
Serienummer:
2009:3
Språk:
Engelska
Författare:
Joakim Molander
Beskrivning:
I detta nyhetsbrev från Sekretariatet för utvärdering (UTV) redovisas tre utvärderingar som på olika sätt utvärderat effekterna av stöd till det civila samhället.

PDF image

Nedladdning:
72 KB