Mainstreaming at Sida

Publikationsdatum:
2008-12-11
Serie:
Newsletter – Sida Evaluations Newsletter
Serienummer:
2009:1
Språk:
Svenska
Författarna:
Joakim Molander , Verena Knippel
Beskrivning:
1. Mainstreaming at Sida; syntesrapport påvisar vanliga brister och ger rekommendationer till förbättringar 2. Nytt miljöledningssystem bygger på utvärderingsresultat

PDF image

Nedladdning:
61 KB