Året som gick – Sidas verksamhet 2016

Publikationsdatum:
2017-04-20
Språk:
Svenska
Beskrivning:
En kortfattad berättelse om Sidas uppdrag som Sveriges biståndsmyndighet och hur vi har förvaltat de skattemedel som ställts till vårt förfogande under 2016. Med personliga berättelser och genom att sätta dem i ett sammanhang vill vi ge en bild över hur biståndet ger resultat för människor som lever i fattigdom och förtryck. Den här skriften kompletterar den formella Årsredovisningen och fokuserar på fyra strategiska områden inom Sidas verksamhet under det gångna året: Jämställdhet, Miljö och klimat, Fred och säkerhet samt Humanitärt bistånd.

PDF image