Svenska myndigheter för hållbar utveckling

Publikationsdatum:
2016-12-16
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Ett kontinuerligt och etablerat GD-forum, för strategisk dialog på ledningsnivå, samt gemensamma aktiviteter och insatser för att bättre genomföra Agenda 2030. Det är kärnan i Sidas interna projekt ”Svenska myndigheter för hållbar utveckling”.

PDF image