Sveriges JPO-program JUNIOR PROFESSIONAL OFFICER

Information till Kandidater

Publikationsdatum:
2016-10-27
Språk:
Svenska
Beskrivning:
JPO-programmet ger yngre akademiker praktisk erfarenhet och kompetensutveckling i multilateralt utvecklingssamarbete. Det är en av de bästa vägarna in i FN-systemet. JPO-tjänster finansieras av Sverige och är placerade inom ett antal olika FN-organisationer, Världsbanken och ett fåtal andra internationella, globala organisationer. Sverige har ett uttalat mål att bredda den svenska resursbasen av personer med internationell erfarenhet av utvecklingsfrågor. JPO-programmet har särskilda kvalifikationskrav utöver de specifika krav som ställs på varje tjänst. Sida rekryterar till lediga JPOtjänster och annonserar dem på sida.se.

PDF image