Sveriges SARC-program - SPECIAL ASSISTANT TO THE RESIDENT COORDINATOR

Information till Kandidater

Publikationsdatum:
2016-10-26
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Special Assistant to the Resident Coordinatorprogrammet (SARC) ger akademiker med minst 5 års arbetslivserfarenhet möjlighet att bidra till FN-reformen på landnivå. SARC tjänster finansieras av Sverige och är placerade inom UN Resident Coordinator’s Office (RCO) i de flesta av FNs programländer. Det unika med tjänsten är att en SARC arbetar för och med alla FN-organ som organiseras i landsteamet under ledning av FNs chef (Resident Coordinator, RC) i varje land i syfte att garantera det samlade FN-systemets effektivitet. Sida rekryterar till SARC-tjänster och annonserar dem på sida.se.

PDF image