Sidas mångfalds- och jämställdhetsplan 2017–2019

Publikationsdatum:
2016-10-12
Språk:
Svenska
Beskrivning:
På Sida arbetar vi med att stimulera hållbar utveckling och rädda liv. Vi strävar efter att leda förändringen som utrotar fattigdom. Vi har ett stort, komplext och viktigt uppdrag som kräver att vi ständigt utvecklas som organisation, att vi är innovativa i våra arbetssätt och att vi har en stark förmåga att förstå och hantera komplexitet. För att lyckas med detta är det helt avgörande att vi tar tillvara den utvecklingskraft som finns inneboende i mångfald, jämställdhet och inkludering. Sidas målbild för 2018 sätter fokus på hur Sida ska fortsätta att utvecklas som ledande aktör inom internationellt utvecklingssamarbete. Målbilden lyfter särskilt fram vikten av innovativa arbetssätt och metoder, att ta en katalyserande roll, samskapa med andra aktörer och att bygga kompetens för framtiden. Målbilden tydliggör också att vi vill ha en kultur som präglas av öppenhet. Att arbeta aktivt med mångfald, jämställdhet och inkludering är en viktig del i att realisera målbilden.

PDF image