Evaluation of the Development of the Sustainable City Approach - Final Report

Publikationsdatum:
2016-05-20
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:6
Språk:
Engelska
Författarna:
Stefan Dahlgren , Christine Wamsler
Beskrivning:
Den svenska Kommuner och Landsting (SKL / SKL) anlitades av Sida under 2010 för att upprätthålla och utveckla SymbioCity strategi - en begreppsmässig och praktisk ram för hållbar utveckling stadsplanering. De viktigaste slutsatserna av denna utvärdering är att SymbioCity metoden är relevant och utgör en potential för ökad fattigdom minska utsläppen med ökande urbaniseringen i fattiga länder. Erfarenheter från fyra stadsprojekt i Zambia, Indonesien och Kina, visar att det är lämpligt och rimligt effektivt för att skapa analytiska stads omdömen och handlingsplaner. Utvärderingen rekommenderar Sida att fortsätta stödja SymbioCity metoden men stärka tillvägagångssätt effektivitet för minska fattigdomen, förbättra insyn i de olika målen för de organisationer som stödjer SymbioCity, och öka kontakter med andra Sidafinansierade aktiviteter för hållbar stadsutveckling.

PDF image