Swedish Development Cooperation in Central Asia through Sida from 1997–2010

An Overview

Publikationsdatum:
2015-10-07
Språk:
Engelska
Beskrivning:
Den svenska internationella utvecklingssamarbetet avslutas efter fjorton års givande av bistånd i Centralasien och man har begärt att Sveriges regering ska dokumentera detta stöd. Denna rapport ger en översikt av historien i det svenska utvecklingssamarbetet i Centralasien, inklusive hur medel fördelats och hur utfasningen genomförts. Målet var att skapa ett dokument som skulle vara både intressant läsning och samtidigt fungera som en form av institutionellt minne för Sida, för den svenska regeringen och för alla som är intresserade av utvecklingssamarbete i Centralasien.

PDF image