Project Evaluation – Disability Rights Promotion International (DRPI) - Final Report

2015-06-23

PublicationSeries:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)
Description:
2015:24 Sida Decentralised Evaluation / Sveriges biståndsmyndighet Sida arbetar på uppdrag av riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbetet stödjer Sverige länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Varje land ansvarar för sin utveckling. Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och kompetens. Det gör världen rikare.