Civil Society Urban Development Program (CSUDP) End-Term Evaluation Final Report

Publikationsdatum:
2015-04-09
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:67
Språk:
Engelska
Författarna:
Mutahi Ngunyi , Rayhab Wangari
Beskrivning:
Slututvärderingen av det civila samhället Urban Development Programme CSUDP) i Kenya undersöker övergripande effekten, effektivitet och programmets effektivitet. Utvärderingen konstaterar att CSUDP har utfört sin verksamhet "tillfredsställande" inför befintliga och framtida utmaningar i den urbana sektorn i Kenya. En flexibel design får projektet att anpassa sig till en snabbt föränderlig miljö medan en innovativ tillvägagångssätt som en dynamisk ram som passade bra med det paradigmskifte i Kenyas urbana styre. Etablering av lokala Urban Forum (LUFs) som lokala plattformar för dialog i kommunerna, exempelvis var en kreativ nyhet som tillät projektet avsikt att nå de fattiga i städerna. Projektet etablerade starka arbetspartnerskap med olika intressenter i regeringen, den privata sektorn, den akademiska världen och det civila samhället som leder till förbättrad samordning i sektorn. Detta tillät CSUDP att effektivt påverka olika politiska och rättsliga processer, inklusive National Urban utvecklingspolitik (NUDP), de tätorter och städer, vräkningar och förflyttningar Bill och National Slum Uppgradering policy. Dessutom har projektet visat ett antal framgångsrika servicemodeller, av vilka några har integrerats i genomförandet utformningen av nationella program, såsom Kenya informella bosättningar Improvement Project (KISIP), medan andra visar bra löfte för att trappa upp. Detta har gett projektet en kant i hållbarhet. Utvärderingen identifierat ett antal områden som behöver stärkas, t.ex: i) Säkerställa större oberoende av CSUDP att avvärja risken för intressekonflikter med värdorganisationen; ii) Utnyttja det initiala framgångar LUF modellen genom att utvidga tillämpningsområdet använder den nyanlagda länsstyrelsen struktur, men också se till LUFs inte mutera på ett sätt som skulle göra att dem förlorar sin ursprungliga syfte; iii) nästa fas av CSUDP bör inriktas på demonstration modellernas upptag som en viktig aspekt av hållbarhet, och; iv) Programmet bör se upp för potentiella turbulens som kan bli följden av Kenya regeringens förhållande med den internationella brottmålsdomstolen är liksom planerad lagstiftning för att reglera icke-statliga Organisationer och deras potentiella inverkan på finansieringen av det civila samhället i Kenya i allmänhet och projektet i synnerhet.

PDF image