Enterprise Development for Rural Families Programme in Kenya - Final Report

Publikationsdatum:
2014-12-30
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:71
Språk:
Engelska
Författarna:
Aleke Dodo , Japhet Kiara , Mary Baaru
Beskrivning:
Utvärdering av företagsutveckling för landsbygdsprogrammet familjer i Kenya satt att fastställa relevans, ändamålsenlighet, effektivitet, genomslagskraft och hållbarhet av programmet förutom dokumentera de oavsedda effekterna samt rekommendera nödvändiga anpassningen att återge programmet att skapa partnerskap med jordbrukssektorn Utveckling Support Programmet (ASDSP). Utvärderingen visade att programmet hade anpassat Hand i Hand modellen och hade varit effektiva i att tillhandahålla kapacitetsuppbyggnad genom strukturerade företagssupport utbildning och marknadsstöd samt underlätta tillgången till mikrofinansiering. Viktigaste resultaten av programmet var ekonomisk delaktighet för kvinnor på landsbygden genom affärsutveckling och ekonomisk integration. Men utvärdering identifieras två huvudsakliga områden som behöver uppmärksamhet; i. svag marknad kopplingar för små innehavare ii. Behovet av att knoppa av företaget inkubation fonden (EIF) att skapa en fond som struktureras enligt en mikrofinansiering modell. Viktigaste lärdom var: strukturerade partnerskap skapar positiva synergieffekter och multiplikatoreffekt. behovet av att se kapacitetsuppbyggnad som en kollektiv nyttighet; och den befintliga möjligheten för programmet att länka och stärka förmånstagare till värde kedjan grupper och plattformar under ASDSP.

PDF image