Review of Gender Equality Support in Eastern Europe and the Western Balkans 2001 – 2012 - Final Report

2014-12-31

Publication Author:
Dorothy Rosenberg and Sevinc Rende
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)
Description:
2014:69 Sida Decentralised Evaluation / Den översyn av jämställdhets stöd i Östra Europa och västra Balkan 2001 - 2012, presentera resultat och lärdomar från det svenska stöd till jämställdhet mellan könen i de östliga partnerskapsländerna (Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina), Ryssland, och länderna på Västbanken länder (Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Montenegro, Kosovo och Serbien) under det senaste decenniet. Översynen identifierar nyckelfrågor för framgång och utmaningar från arbetet med kvinnors politiska deltagande, kvinnors ekonomiska egenmakt, Könsrelaterat våld, inklusive människohandel, genomförandet av nationella genus planer och strategier, förutom könsuppdelad statistik.