Evaluation of the Governance Accountability Project, phase II, (GAP2), Bosnia and Herzegovina (BiH) - Final Report

Publikationsdatum:
2014-12-30
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:52
Språk:
Engelska
Författarna:
Anamaria Golemac , Ivona Celebici
Beskrivning:
Förvaltning ansvarsskyldighet projektet, fas II (GAP2), var en $30 miljoner, fem år (2007-2012) program som medfinansieras av den amerikanska byrån för internationell utveckling (USAID), den svenska International Development Cooperation Agency (Sida) och ambassaden i kungariket av Nederländerna (EKN). GAP2 genomfördes av Chemonics International och dess partners: Urban Institute, VNG International, SIPU International och det civila samhället Promotion Centre (CSPC). Bygger på det första förvaltning ansvarsskyldighet projektet (GAP1), genomförs mellan 2004 och 2008, Syftet med GAP2 var att förbättra kapaciteten för 72 kommuner i Bosnien-Hercegovina (BiH) för att ge bättre service till medborgare, öka öppenheten och ansvarsfullt beslutsfattande, effektivt hantera personal-och kapital, och stödja politiska och finanspolitiska ramar främjar ansvariga lokala regeringen. Det GAP2 programmet uppfattas av alla berörda parter som modell projekt och kapacitet förstärkning på lokal nivå, att använda en enhetlig metod begreppsbildning och genomförande, och ses som den enda vägen framåt i framtiden programmering i denna sektor. Enighet bland partners och intressenter är att den integrerade strategin att ta itu med frågan om att stärka lokal styrning, med en kombination av tekniskt stöd, kapacitetsuppbyggnad, politiska insatser och direkta investeringar översatt till omedelbara praktiska resultat. Dessutom minimerade metoden gemensam givare, kännetecknas av en enda multilaterala tillvägagångssätt i stället för ett antal ensidiga interventioner, belastningen på kommunal förvaltning, därmed översätta en strömlinjeformad svar till förenklade arbetet med mer realistiska och effektiva resultat, vilket återspeglar befolkningens behov. Uppgifterna som samlas in under fält intervjuerna pekade på den överväldigande känslan av GAP2 initiativ efter att ha haft en positiv inverkan på förbättrad tillgång till tjänster på lokal nivå och öka kapaciteten för styrning ansvar på lokal nivå och större deltagande av medborgare i beslutsfattande processer.

PDF image