Agricultural Sector Development Support Programme (ASDSP) Mid Term Review - Final Report

Publikationsdatum:
2015-03-23
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2015:8
Språk:
Engelska
Författarna:
Sanne Chipeta , Jorgen Henriksen , Winnie Wairimu , Hezekiah Muriuki , Martin Marani
Beskrivning:
Detta är en halvtidsöversyn av jordbrukssektorn utveckling strategi programmet (ASDSP) 2012-2016, som finansieras av Sverige och Kenya. ASDSP har utformats med ett större mål för sektorn samordning och harmonisering och ett visst mål rättvist och miljömässigt fjädrande värdekedjan utveckling. Programmet har försenats av institutionella förändringar. De viktigaste resultaten har varit upprättande av institutionella strukturer på länsnivå, underlätta samordningen i länet och börjar kedjan värdeutveckling. Programmet har inte varit effektiva i att integrera motståndskraft miljö- och social integration i riskkapitalbolagen och det finns utmaningar i att få VCD tillräckligt affärsinriktad. Under den återstående perioden måste ASDSP fokusera på att stödja sektorn samordningen i länen, mellan länen och mellan nationella och landsting, öka affärsinriktning genom starkare engagemang från den privata sektorn och stärka prioritering av miljömässig återhämtningsförmåga och social integration i VCD.

PDF image