Evaluation of Sida’s International Training Programmes in Intellectual Property - Final Report

2015-03-06

Publication Author:
Cecilia M Ljungman, Katarina Renman Claesson and Ian Christoplos
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)
Description:
2015:6 Sida Decentralised Evaluation / Sedan 2004 har den svenska Patent- och registreringsverket, i samarbete med WIPO, årligen har organiserat tre internationella utbildnings program på uppdrag av Sida: Immateriell rättigheter i de minst utvecklade länderna, upphovsrätt och närstående rättigheter i den globala ekonomin och industriell äganderätt i den globala ekonomin. Denna utvärdering bedömer relevans, effektivitet, hållbarhet och påverkan av dessa program. Utvärderingen konstaterar att utbildningsprogrammen har mycket uppskattad av deltagarna och har väsentligt bidragit direkt eller indirekt till flera hållbara resultat på landsnivå. Det finns ändå utrymme för att utveckla utbildningens innehåll och tillvägagångssätt ytterligare för att förbättra fattigdomsperspektiv .