Evaluation of the Implementation and Results of the Swedish Strategy for Democracy Support for Party Affiliated Organisations 2012-2014 - Final Report

Publikationsdatum:
2015-03-05
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2015:5
Språk:
Engelska
Författarna:
Erik Bryld , Nadia Masri-Pedersen , Nedjma Ouerdane , Fredrik Uggla
Beskrivning:
Utvärderingen av den svenska strategin för demokratistöd för part Anslutna Organisationer (PAO) fann PAO att ge stöd som är relevant för den politik den svenska regeringen. Utvärderingen visade utgångar som ska genomföras som planerat och effektivt på individnivå, men med begränsad institutionell förändring. Detta begränsar bidrag till målet strategi av demokratisk politisk utveckling. Effekten är också av PAO beslut att engagera mottagarna från mer än sjuttio länder, ofta från parter med endast marginell nationellt inflytande. Bristerna i den nuvarande utformningen, utan tvekan, härrör från det faktum att medlen till PAO för systerpartistödet fördelas enligt antalet platser i den svenska riksdagen, snarare än prestanda. Det finns således ett behov av att tänka över utformningen i syfte att förbättra kvalitet och hantering av risker.

PDF image