The Cambodia Climate Change Alliance (CCCA) - Final Report

Publikationsdatum:
2014-11-27
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:48
Språk:
Engelska
Författarna:
Alan Ferguson , Sovith Sin
Beskrivning:
Programmet Kambodja Climate Change Alliance (CCCA) (2010-2014), genomförs av miljöministeriet, som syftar till att stärka den nationella Climate Change Committee att uppfylla dess mandat att bekämpa klimatförändringarna och möjliggöra linje ministerier och det civila samhällets organisationer att implementera prioriterade åtgärder mot klimatförändringar. De resultat som uppnåtts inom detta program omfattar utveckling, lansering och godkännande av Kambodjas klimatförändring strategiska plan (CCCSP) som har redogjorts i Regeringens vision för att främja klimattålig utveckling med låga koldioxidutsläpp för de kommande 10 åren. Programmet har stött Statliga institutioner och NGOs att genomföra 20 klimatanpassningsprojekt som syftar till anpassningsåtgärder att förbättra motståndskraften i landsbygdssamhällen mest utsatta för klimatförändringar. Programmet är fortfarande relevant med nya län utvecklingssamarbetet och svenska Ambassaden i Kambodja har beslutat att fortsätta stödet till CCCA II (2014-2019), tillsammans med delegationen för European Union och UNDP, som syftar till att stärka nationella system och kapacitet för att bättre genomföra och samordna åtgärder mot klimatförändringen både på central och lokal nivå.

PDF image