The Evaluation of the Challenge Fund Innovations Against Poverty, IAP - Final Report

2014-10-17

Publication Author:
Jens Andersson, Jonas Norén and Ian Christoplos
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)
Description:
2014:40 Sida Decentralised Evaluation / Innovation Against Poverty (IAP) är en pilot utmaning fond som lanserades av Sida under 2011 för att stödja innovativa affärsprojekt med potential att minska fattigdomen i utvecklingsländerna. Den genomfördes av ett konsortium lett av revisions- och rådgivning företaget PricewaterhouseCoopers (PwC) i Stockholm. De viktigaste programkomponenterna i IAP är ekonomiskt och tekniskt stöd till företag/projekt, kunskapsutbyte och inrättandet av ett övervakningssystem. Den övergripande designen är relevant för stödja enskilda projekt med kommersiell och utvecklingspotential, men med begränsad innovation. Tekniskt stöd otillräckligt fokuserade på affärsutveckling. Program utgångar är på väg att uppnås, med bidrag från stipendiater mot utfall för att nå fattiga människor. Det finns begränsade belägg för bredare lärande och systemiska utfall och dålig bevis på hög kvalitetsstyrning och tjänster utöver en vanlig utmaning fond. Värdet av kunskapsutbyte och coachning förblir att demonstreras.