Sida’s support to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) 2013

2014-10-27

PublicationDescription:
Portfolio Overview / UNRWA tillhandahåller bistånd, skydd och opinionsbildning för nästan 5 miljoner palestinska flyktingar på Västbanken, Gaza, Jordanien, Syrien och Libanon. Under 2013 bidrog Sida med totalt 72 MSEK genom UNRWA som svar på krisen i Syrien och för akut verksamhet på Västbanken och i Gaza. Dessutom ministeriet Utrikesdepartementet (UD) tilldelade kärnstöd till UNRWA för 282 MSEK. Totalt svenska stödet uppgick till 355 miljoner kronor, vilket gör Sverige den totala femte största bidragsgivaren till UNRWA 2013.