World Food Programme (WFP) 2013

2014-10-27

PublicationDescription:
Portfolio Overview / Under 2013 betalade Sida sammanlagt 134 miljoner kronor till stöd för fyra WFP interventioner. Sida ger stöd till katastrofinsatser på WFP i händelse av extraordinära humanitära behov, som ett komplement till kärnstöd, som uppgick till 512 miljoner kronor under 2013. Detta gör Sverige till den åttonde största givaren till WFP.