Sida’s support to the World Health Organization (WHO) 2013

2014-10-27

PublicationDescription:
Portfolio Overview / WHO är mycket relevant för svenska utvecklingspolitiken som ett resultat av dess betydelse i utmaningen att förbättra hälsan och minska fattigdomen i världen. År 2013 bidrog Sida till WHO-program med ett totalt belopp om 171 MSEK.