Evaluation of the Afghanistan Sub-National Governance Programme (ASGP) phase II - Final Report

Publikationsdatum:
2014-11-11
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:44
Språk:
Engelska
Författarna:
Erik Bryld , Riccardo Polastro , Parvaneh Ghorbani , Kohi Daud
Beskrivning:
I denna rapport presenteras resultaten av utvärderingen av Afghanistan Sub-national Governance Programme (ASGP) fas II. Teamet fann att programmet är väl inriktad med Afghanistans regering och Sidas prioriteringar. Men relevansen av program för den nuvarande politiska och rättsliga sammanhang och de antaganden som ligger till grund för teorin om förändring kan inte bekräftas. De programresultaten kommer således inte att kunna bidra avsevärt till det övergripande målet programmet. Den ASGP II har  kunnat leverera ett omfattande antal specifika aktiviteter och resultat, men med begränsat bidrag till programmets mål. De utmaningar för kontextuella relevansen i kombination med begränsad effektivitet innebär att programmet inte har varit i stånd att producera påtagliga bevis på påverkan. Baserat på resultaten i laget rekommenderas att de tre huvudintressenter: Sida, UNDP och Afghanistans regering ompröva sin inställning till sub-nationell styrning i Afghanistan och kraftigt omforma ASGP.

PDF image