Agriculture, Forestry, Fishery and Rural development 2013

Publikationsdatum:
2014-10-08
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
Fattigdom och hunger är nära sammankopplade. Det beräknas att 870 miljoner människor fortfarande lider av hunger och svält i världen. Att utrota extrem hunger och fattigdom är millenniemål 1 och en hög prioritet både på den internationella och svenska utvecklingsagenda. Den totala utbetalning till jordbruk, skogsbruk samt fiske är 885 miljoner kronor för 2013.

PDF image