Democracy, Human Rights and Public Administration 2013

Publikationsdatum:
2014-10-08
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
Demokrati och de civila och politiska rättigheter är avgörande för att ge människor som lever i fattigdom och under förtryck med röst och val för att förbättra deras levnadsvillkor - och för att hävda sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Demokrati och mänskliga rättigheter är en av de tre tematiska prioriteringar för det svenska utvecklingssamarbete och rättighetsperspektivet tillämpas inom alla sektorer av det svenska biståndet. Sidas stöd till sektorn uppgick till 5,3 miljarder kronor under 2013. Detta gör demokrati och mänskliga rättigheter Sidas största sektorn, som står för 30 procent av Sidas totala utbetalningar.

PDF image