Education 2013 - Improved access to quality education

Publikationsdatum:
2014-10-08
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
Utbildning spelar en grundläggande roll i mänsklig, social och ekonomisk utveckling. Sverige har ett särskilt mål för att förbättra tillgången till utbildning av god kvalitet med fokus på flickors utbildning, förbättrad läsning och räkning, stärkt nationella offentliga utbildningssystem och inkluderande undervisning. Sidas totala stöd till utbildning uppgick till 687 miljoner under 2013.

PDF image