Energy 2013 - Increased access to sustainable energy

Publikationsdatum:
2014-10-08
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
Idag lever fortfarande 1,3 miljarder människor utan tillgång till el. Nästan 3 miljarder människor är beroende av ved, kol, träkol eller animaliskt avfall för matlagning och uppvärmning. Fattigdomsbekämpning kan inte uppnås utan en ökad tillgång till bättre och moderna energitjänster för grundläggande mänskliga behov, den ekonomiska tillväxten, inkomstgenererande aktiviteter och kvalitativa sociala tjänster. Sida arbetar för ökad tillgänglighet till hållbar energi och betalade ut 542 miljoner kronor till energisektorn under 2013.

PDF image