Health 2013

Publikationsdatum:
2014-10-08
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
Hälsa är viktigt i utvecklingssamarbetet som en mänsklig rättighet, utan även som en investeringar för ekonomisk tillväxt. Tyngdpunkten för Sidas hälsostöd ligger på att stödja utveckling av hälsovård för fattiga kvinnor och barn i ordning att minska mödra-och barnadödligheten samt att stärka fattiga kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). Merparten av stödet går till länder i Afrika. Sidas hälsostöd uppgick till 1,6 miljarder kronor under 2013, som står för 9 procent av Sidas totala utbetalningarna under 2013.

PDF image

Nedladdning:
722,95 KB