Private sector development 2013

Publikationsdatum:
2014-10-08
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
En väl fungerande privat sektor, marknader och institutioner är viktiga för en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar de fattiga. Utan tydliga lagar och förordningar, kommer fattiga människors verksamhet strävanden missgynnas. Sida betalade ut 489 Mkr under 2013 för att skapa förutsättningar för en växande och viktig bransch.

PDF image

Nedladdning:
732,61 KB