Trade 2013 - An important link in development

Publikationsdatum:
2014-10-08
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
Handel bidrar till den ekonomiska utvecklingen, som är en av hörnstenarna för utveckling och fattigdomsbekämpning. När ett land saknar förutsättningar såsom politisk stabilitet, rättsstaten och infrastruktur är det svårt att dra nytta av de möjligheter frihandeln medför. Sverige bidrar till det internationella Aid for Trade agendan, som omfattar: handelsrelaterade infrastruktur (vägar, hamnar, järnvägar, energi etc), bygga produktionskapacitet (privat sektor, finanssektor, jordbruk), samt handelspolitik och förordningar. Utbetalningar inom handelspolitik och förordningar uppgick till 352 miljoner kronor och 2,5 miljarder för Aid for Trade kronor under 2013.

PDF image