Water and Sanitation 2013 - Improving the human right to clean water and basic sanitation

Publikationsdatum:
2014-10-08
Språk:
Engelska
Typ:
Portfolio Overview
Beskrivning:
Tillgång till rent dricksvatten och sanitet är avgörande inte bara för människors hälsa och välbefinnande, utan också för fattigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling. Sverige främjar effektiv, rättvis och hållbar vattenanvändning och förvaltning som samt förbättrad tillgång till grundläggande sanitet och hygienutrymmen. Sidas finansiella stöd till vattensektorn uppgick till 868 miljoner under 2013, vilket motsvarar för cirka 5 procent av Sidas totala utbetalningar samma år.

PDF image