Evaluation of HERproject - Final Report

Publikationsdatum:
2014-10-15
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:41
Språk:
Engelska
Författarna:
Erik Bryld , Chris Coulter , Christine Kamau , Reza Iftekhar Patwary
Beskrivning:
I denna rapport presenteras resultaten av den HERproject utvärdering genomförs gemensamt av Tana Copenhagen ApS och InDevelop AB. Syftet med utvärderingen är att bedöma projektets kärnstöd från Sida till Business for Social Responsibility: s (BSR) HERproject. Utvärderingen fann att HERproject är en unik metod för att få tillgång till kvinnliga arbetstagare i utvecklingsländerna och arbeta på att förbättra sin hälsosituation i samarbete med den privata sektorn. Den HERproject tillvägagångssätt kan nå ut till slut engagera den privata sektorn i utvecklingsfrågor på ett sätt som gynnar kvinnor och den privata sektorn. Utvärderingen fann dock också att det finns utrymme för att förbättra strategin genom att öka uppmärksamheten på sexuell och reproduktiva rättigheter och jämställdhet. Dessutom kommer det tillvägagångssätt gynnas förstärkt deltagande av insatsernas mottagare i utformningen på enskilda länder för att förbättra relevans och effektivitet.

PDF image