Evaluation of Support to the Implementation of Priority Activities in the National Action Plan for Gender Equality, Republic of Serbia - Final Report

2014-09-17

Publication
Author:
Johannes J.A. Blankert, Ana Popovicki Capin and Annika Nilsson
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2014:35 Sida Decentralised Evaluation / Sedan 2010 har Sverige stött genomförandet av den serbiska nationella handlingsplanen för att förbättra kvinnornas ställning och Ökad jämställdhet (NAP). Syftet med utvärderingen var att granska effektiviteten av organisations upprätta och projektering av stödet, med fokus på 2013. I utvärderingen dras slutsatsen att den organisatoriska uppbyggnaden och utformningen av Projektet var verkligen svag. Nästan all verksamhet försenades och sannolikheten för att nå någon av de förväntade resultaten är smal. Den främsta orsakerna till den begränsade utvecklingen av projektet var (a) brist på politisk vilja; (b) spridda aktiviteter utan en klar teori om förändras; (c) dålig samarbete och kommunikation mellan de berörda parterna, (d) brist på övergripande ledarskap och övervakning och (e) brist på samordning med andra aktörer. I utvärderingen dras slutsatsen att den fortsatta svenska stödet till jämställdhet marknadsföring i Serbien är mycket relevant. Stödet bör fortsätta, men med en reviderad strategi och med en annan organisatorisk struktur. Givarsamordning och lokalt ägarskap / engagemang kommer att vara nyckelfaktorer för en förbättrad struktur. Utvärderingen rekommenderar att Ambassaden frysa projektet och omdefiniera omfattningen och organisationen av projektet, som syftar till en nystart i januari 2015.pages:76