Evaluation of “Leaders Engaged in New Democracies Network (LEND)” - Final Report

2014-09-26

Publication
Author:
Alf Persson, Ludmila Ceban and Camille Pellerin
Series:
Serier – Sida Decentralised Evaluations (Sida Review)Description:
2014:38 Sida Decentralised Evaluation / I denna rapport presenteras resultaten från evaluation av LEND, Ledare Engagerade i Nya Demokratier, som är ett pilotinitiativ förs av Club de Madrid och Community of Democracies, med stöd från det amerikanska utrikesdepartementet, Sida och en specialiserade kanadensiska IT-företaget OpenText. Syftet med utvärderingen har varit att utvärdera och analysera resultaten av projekt, samt för att ge rekommendationer om effektiviteten och nyttan av fortsatt stöd.pages:64