Evaluation of the Swedish government funded research cooperation support to Uganda

Publikationsdatum:
2014-09-25
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:39
Språk:
Engelska
Författarna:
Stein-Erik Kruse Matti Tedre , Godfrey Kayobyo
Beskrivning:
Denna rapport innehåller resultaten, slutsatserna och rekommendationerna från en utvärdering av den svenska forskningssamarbete med Uganda, som inleddes år 2000 Syftet med utvärderingen var att analysera, bedöma, utveckla kunskap och ge lektioner från forskningssamarbetet. Utvärderingen omfattar det bilaterala forskningssamarbetet program med MaK och de fyra regionala partneruniversitet under perioden 2010-2014 bland studenterna som överförts från föregående period.

PDF image