Gratis mark på ett organiserat sätt

2014-07-09

Publication
Author:
Sida
Description:
Ett exempel på aktörssamverkan i Botswana / I Botswana vuxna får en gratis bit mark från staten, i teorin, på begäran. I praktiken är hanteringen av mark och fastigheter i stort behov av modernisering. Men genom samarbete med Svenska Lantmäteri Undersökning och en omfattande jordreform, stora förändringar är på gång som hindrar korruption och tillåter människor att använda sina fastigheter som säkerhet för lån. Publikationen finns även på engelska.pages:2