Miljöförbättringar i Indien får återverkningar även i Sverige

Ett exempel på aktörssamverkan i Indien

Publikationsdatum:
2014-07-09
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
Eftersom den indiska ekonomin växer snabbt, en av landets mest akuta utmaningar är hur man ska hantera den växande industrins skadlig inverkan på miljön. Ett samarbete mellan det svenska Naturvårdsverket och Indiska Centrum för vetenskap och miljö kommer att leda till genomförandet av nya miljölagar, vilket gynnar alla inblandade parter. Denna publikation finns även på engelska.

PDF image