Utveckling av kvicksilverkontroll i Kina

Ett exempel på aktörssamverkan i Kina

Publikationsdatum:
2014-07-09
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Kina står för cirka hälften av världens årskonsumtion av kvicksilver och över 30 procent av världens kvicksilverutsläpp. Därmed blir landet en viktig aktör i det globala arbetet med kvicksilverkontroll. Tillsammans med kinesiska Miljöministeriet samarbetar Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen för att minska Kinas användning och utsläpp av kvicksilver. Publikationen finns även på engelska.

PDF image