Män inspirerar varandra till starkare papparoll

Ett exempel på aktörssamverkan i Sydafrika

Publikationsdatum:
2014-07-09
Språk:
Svenska
Författare:
Sida
Beskrivning:
I ett samarbete mellan sydafrikanska Sonke Gender Justice och svenska Män för Jämställdhet blir sydafrikanska och svenska pappor mer närvarande och delaktiga i sina barns liv. Långsiktigt ser de att det bidrar till ett mer jämlikt samhälle och minskat våld mot kvinnor.

PDF image