Evaluation of the Swedish Support to the Tax Administration in Albania, Phase 2, 2008-2012 - Final Report

Publikationsdatum:
2013-12-30
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2013:47
Språk:
Engelska
Författarna:
Allan Gustafsson , Antonin Braho , Sabina Ymeri
Beskrivning:
Sverige stödde den albanska skatteförvaltningen från juli 2004 till juni 2012. Täcker Utvärderingen den andra fasen löper från Oktober 2008 till juni 2012. Av en total budget på 8,6 miljoner kronor, har 5,3 miljoner kronor betalats ut. Projektet leddes av den Svenska Skatteverket (STA eller Skatteverket,) som också all teknisk expertis, med undantag för en av komponenterna. Projektet var uppdelat i sex delar: skattebetalare Tjänster, Uppdaterad revisionstjänster, Övervakning av allmänna skattelagen avdelningen (GTD) Effektivitet, EU-anpassning av skattestatistik, Industri Anteckningar och jämställdhet. Projektet som helhet och de olika komponenterna har utvärderas för deras: relevans, effekt, ändamålsenlighet, effektivitet och hållbarhet. Totalt har projektet varit relativt framgångsrikt och mycket uppskattat av GTD. Att förbättra effektiviteten i skatteuppbörden är helt avgörande om Albanien är att stå emot den negativa påverkan som uppstår från kriserna i dess viktigaste handelspartner. Fortsatt stöd till den albanska skatteförvaltningen är därför definitivt motiverad och STA, efter att ha samlat en stor erfarenhet av att arbeta med GTD under det senaste decenniet, har mycket att erbjuda. Utvärderingen omfattar bedömningar av de olika komponenterna, lärde projektledning och lektioner.

PDF image