Evaluación de medio término del proyecto: Nodo de Saneamiento Sostenible Descentralizado como plataforma de conocimiento y generación de impacto en soluciones sostenibles NSSD 2012-2015 - Informe final

Publikationsdatum:
2014-05-15
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:20
Språk:
Spanska
Författarna:
Thomas Alveteg , Teresa Gutierrez
Beskrivning:
Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer från halvtidsöversynen (MTR) i det svenska stödet till skapandet av en kunskaps nod om decentraliserat hållbar sanitet i Bolivia (NSSD Bolivia).

PDF image