Evaluation of the Open Fun Football Schools project in Iraq, implemented by Cross Cultures Project Association - Final Report

Publikationsdatum:
2014-05-22
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:21
Språk:
Engelska
Författarna:
Erik Bryld , Nadia Masri-Pedersen , Saad Fathallah , Ian Christoplos
Beskrivning:
I denna rapport presenteras resultaten och slutsatserna av utvärderingen av Open Fun Football School (OFFS) i Irak. Projektet har lättat etableringen av 111 klubbar över hela Irak fokuserade på att genomföra den icke konkurrenskraftiga fotboll. OFFS har effektivt bidragit till att skapa det civila samhället gräsrotsnivå, dvs fotbollsklubbar, i hela Irak och har ökat den intra-och i viss utsträckning mellan olika befolknings kommunikation. Arbetet är konfliktkänslig, deltagande, men ändå inte tillräckligt ansvarsfull och transparent och fortfarande utmanas att säkerställa en högre grad av flickors deltagande i aktiviteter. Projektet förblir dock mycket kostnadseffektiv. För att säkerställa hållbarhet och främja öppenhet och ansvarighet rekommenderar utvärderings en ​​formalisering av klubbarna och ökat deltagande av föräldrar i förvaltningen av densamma. Detta kommer också att förbättra möjligheterna för flickors deltagande.

PDF image