Evaluation of the Sida Supported Programme of the International Association of Universities - Final Report

Publikationsdatum:
2014-05-23
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:25
Språk:
Engelska
Författarna:
Ian Christoplos , Lily Salloum Lindegaard , Kevin Kelpin
Beskrivning:
Denna utvärdering av Sidas stöd till International Association of Universities (IAU) har funnit föreningen vara mycket relevant i förhållande till svensk politik och de behov som särskilt mindre universitet i länder som låg-och medelinkomst. Vissa aktiviteter, särskilt sådana som drivs av inbördes utbyte, har varit ganska effektiv, och IAU fyller en viktig och unik nisch. Men i den mån som många aktiviteter har lett till faktiska resultat är oklart. Utvärderingen rekommenderar att IAU prioritera och fokusera sitt utbud av aktiviteter för att bygga på sina styrkor i samband med Mobilis-ning peer-engagemang för att stödja universitetets ledare att följa framväxande trender inom den högre utbildningen och för att förstå hur man bäst bemöta utmaningar i internationalisering och förändrade normer.

PDF image