Evaluation of Sida financed interventions for increased access to Electricity for poor people - Drawing on international experience and case studies in Tanzania and Mozambique - Synthesis Report

Publikationsdatum:
2014-05-23
Serie:
Sida Evaluation
Serienummer:
2014:1
Språk:
Engelska
Författare:
Dolf Noppen
Beskrivning:
I denna rapport utvärderas Sida finansierade insatser för ökad tillgång till el för fattiga människor, som bygger på internationella erfarenheter och fallstudier i Tanzania och Mocambique.

PDF image