Valobservatörer och valexperter

Sida 2014

Publikationsdatum:
2014-09-04
Språk:
Svenska
Beskrivning:
Sedan 1989 har svenska valobservatörer deltagit i internationella valobservationsmissioner och observerat ett stort antal president-, parlaments-, lokalval och folkomröstningar över hela världen. Observatörerna rekryteras och utbildas av Sida på uppdrag av regeringen och ställs till en internationell organisations förfogande. Missionerna leds i första hand av EU eller OSSE. Sverige sänder även ut valexperter.

PDF image

Nedladdning:
806,79 KB