Evaluation of the Project “Support to Further Development and Implementation of an IT Employment Service System (ESS) at the Albanian National Employment Service (NES), 2011-2013” - Final Report

Publikationsdatum:
2014-09-08
Serie:
Sida Decentralised Evaluation
Serienummer:
2014:30
Språk:
Engelska
Författarna:
Jim Newkirk , Sabina Ymeri
Beskrivning:
I rapporten bedöms det finansiella stödet till den nationella arbetsförmedlingen (NES) i Albanien, vilket ger en mer effektiv, IT-baserat system som ökar effektiviteten, öppenheten och tillgängligheten inom arbetsförmedlingarna. Arbetsförmedlingens System (hårdvara och mjukvara), utvecklades, upphandlas och installeras över hela NES. Vidare byggandet av förmåga på NES personal, i alla regionala och lokala kontor, i användningen av systemet gjordes. Övergången till det nya systemet, från det gamla, pappersbaserade systemet, går framåt och är nära färdigställande, och det transparenta service av nyckel NES kunder (arbetssökande och arbetsgivare) förbättras, och fortsätter att utvecklas. Den direkt finansiering strategi visade sig vara en effektiv stödform för bistånd till statliga myndigheter.

PDF image