The impact of the rural water program in Tanzania

1972-11-16

Publication
Author:
Bo Westman and Fred Hedkvist
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Papperet utvärderar hur politik som prioriterar billiga projekt som ger fördelar för maximalt antal människor har genomförts i praktiken och hur målen har uppfyllts inom Tanzania Rural Water Supply Program.pages:18