Resultatutvärdering 1 - Hälsocentraler på landsbygden i Tanzania

1974-08-02

Publication
Author:
Lennart Wohlgemuth
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Sammanfattning av en studie över genomförande och kontroll av ett decentraliserat program för HÄLSOCENTRALER PÅ LANDSBYGDEN I TANZANIApages:10