Resultatutvärdering 9 - Finansiering av småindustriutveckling

1975-01-22

Publication
Author:
David Koohav, Holger Bohlin, Kathleen DiTullio, Ilmar Roostal and Nurit Wahl
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
FINANSIERING AV SHÅINDUSTHIUTVECKLING- Forskningsprojekt utfört av Världsbanken i samarbete med SIDApages:23