FACKFÖRENINGENS ROLL I NIGERIAS UTVECKLINGSPROCESS

1976-08-01

Publication
Author:
Sven Mattsson and Ralph Monö
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
En studie med syfte att öka samrådsgruppens kunskap om fackföreningsrörelsens roll i u-ländernas ekonomiska och sociala utvecklingsprocess.pages:48